Fruithof hanteert een duurzame teeltwijze


In 2022 heeft Fruithof het logo Natural Fruit laten ontwikkelen. Dit logo is prominent op de etiketten te vinden. Fruithof wil hiermee in één beeld uiting geven dat duurzaamheid in alle facetten van het bedrijf een belangrijke rol speelt. Dit is terug te zien in de certificaten en waardering van MPS en GLOBAL GAP. Een belangrijk onderdeel daarvan is de registratie en waardering van het middelengebruik. In de afgelopen jaren is dit fors afgenomen en gaan we uit van de visie ‘Biologisch waar het kan én chemisch waar het moet’. Daarnaast is Fruithof ook begonnen met het werken met veenvervangers. In de komende jaren zal dit op basis van opgedane ervaring verder ontwikkeld en toegepast worden.

We verzorgen Natural Fruit

Om onze planten te voorzien van water maken wij gebruik van een eb- en vloedsysteem. Op de velden waarop onze planten staan wordt een laagje water gezet. Wanneer de planten voldoende water hebben opgenomen wordt het overtollige water afgevoerd en opgeslagen in onze waterbassins met een totale inhoud van bijna 20.000 kubieke meter. Op deze manier wordt het water steeds hergebruikt.

Dit is niet alleen duurzaam gebruik van water omdat er op deze wijze zo weinig mogelijk water verloren gaat. Het is ook een duurzame toepassing omdat al het water dat op ons terrein valt, toegevoegd wordt aan onze bassins en zo gebruikt kan worden. Mocht blijken dat onze huidige drie bassins in het najaar en in de winter gevuld zijn, dan hebben we de beschikking over een waterplas van 1,7 ha waar het overtollige water naartoe gevoerd wordt en zodoende beschikbaar is voor de drogere perioden. Dit sluit goed aan bij onze plantentafels, want deze zijn eveneens voorzien van een eb- en vloedsysteem.

Tevens maakt Fruithof gebruik van groene stroom. Dit is elektriciteit die wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen zoals waterkracht, wind en zon. Ons afval wordt gescheiden ingezameld en verwerkt.

GlobalG.A.P.

Fruithof heeft sinds 2019 een GlobalG.A.P. certificering. Wat is nu GlobalG.A.P. vraagt u zich misschien af? GlobalG.A.P is een handelsmerk en een reeks normen voor goede landbouwpraktijken. GlobalG.A.P. stelt eisen aan een kwaliteitssysteem welke betrekking hebben op voedselveiligheid en traceerbaarheid, milieu (waaronder biodiversiteit), duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers.

De afkorting G.A.P. staat voor Good Agricultural Practices, in het Nederlands betekent dit “Goede Landbouwpraktijken”. Fruithof heeft door het behalen van het GlobalG.A.P. certificaat aangetoond aan de eisen te voldoen. Hierdoor dienen afnemers dit zelf niet meer te verifiëren.

MPS certificatie

De consument kiest steeds bewuster voor een eerlijk product dat geteeld is met respect voor mens en milieu. MPS (More Profitable Sustainability) ontwikkelt en beheert hiervoor certificaten die inzicht geven in hoe duurzaam een fruitboom of -plant geteeld is en hoe sociaal een organisatie is ingericht. MPS-ABC is het certificaat dat de milieuscore van een bedrijf aangeeft en bijdraagt aan een duurzame bedrijfsvoering. Hiervoor moet een bedrijf diverse stappen doorlopen.

Registratie van diverse verbruiken zoals gewasbescherming, meststoffen, water en energie zijn voorbeelden daarvan. Maar ook periodieke controles in de vorm van bedrijfsbezoeken, steekproeven en het nemen van productmonsters vormen hier een onderdeel van. Zo kunt u er op vertrouwen dat MPS gecertificeerde producten ook werkelijk aan de vastgestelde eisen van het certificaat voldoen. Bij Fruithof kun je uitgaan van duurzaamheid.

Fruithof is MPS-A gecertificeerd! Het certificaat werkt met de kwalificaties A, B, C en D. Een kwalificatie kunt u zien als een soort rapportcijfer. Om een bepaalde kwalificatie te krijgen, moeten deelnemende kwekers aan vooraf vastgestelde voorwaarden voldoen. Voor het voldoen aan voorwaarden krijgen deelnemende kwekers punten toegekend, die periodiek worden door vertaald naar een kwalificatie. Hoe groter de milieuprestatie, hoe hoger de kwalificatie. Ziet u een MPS-A kwalificatie op een product, dan is deze op een zeer milieuvriendelijke wijze geteeld. Fruithof heeft een MPS-A kwalificatie; hier zijn wij dan ook bijzonder trots op.

Een duurzame pot en gerecycled label

De etiketten die aan onze planten hangen worden geleverd door Designstar. De etiketten van Designstar bestaan voor minimaal 35% uit gerecycled polypropyleen, dit materiaal is zeer goed recyclebaar. Ook zij doen dus hun uiterste best om duurzaam te ondernemen, wat weer perfect aansluit op de werkwijze van Fruithof.

Als we het over duurzaam hebben, mogen we ook zeker onze duurzame grijze potten niet vergeten. De grijze pot die rond onze planten zit, drukt nog een extra stempel op de duurzaamheid van ons product. Fruithof levert zijn planten in een pot gemaakt van 100% gerecycled huishoudelijk plastic afval. Als de consument de lege potten weer inlevert bij het plastic afval van de gemeente, is de cirkel weer rond. Om hier extra aandacht aan te geven hebben wij het Eco-loop logo op onze etiketten geplaatst.

Meer informatie hierover vindt u op: https://eco-loop.nl/. Zo is het voor de consument ook duidelijk dat zij een duurzaam product in handen hebben.